Informasjon om esta søknad

ESTA Søknad til USA

ESTA Søknad er obligatorisk for alle som reise til USA på turist/fritids reiser eller foretningsreier til USA.
Med en gyldig ESTA kan du oppholde deg i USA inntil 90 dager uten å måtte søke om visum.

Du register din ESTA søknad elektronisk her, og de fleste søknader er ferdig behandleet i løpet av 72 timer. Vi anbefaler deg å fylle ut din esta søknad før du bestiler din reise.

Hvordan søke om ESTA til USA?

For å søke om ESTA til usa må du registere din søknad elektronisk. Vi behandedler alle søknader fortløpende og i de fleste tillferer er din søknad klar i løpet av 72 timer.

Steg 1

Register og betal din ESTA søknad elektronisk her: https://esta-service.us/nb/

Steg 2

Din ESTA Søknad er nå under behandling. Dette tar opptil 72 timer, men normalt sett er det fleste søknader ferdig behandlet i løpet av 36 timer.

Steg 3

Du mottar en sms/e-post med tilbakemelding på om din esta søknad ble godkjent eller ikke. 

99.9 av alle søknadene vi behandler blir godkjent.

Om din søknad blir godkjent er du nå klar for avreise.

Dersom din søknad ikke skulle bli godkjent vil nå veilede deg på veien videre for å søke om riktig visum.

esta søknad

Hva er ESTA?

ESTA står for Electronic System for Travel Authorization.  
ESTA er et nettbasert søknadssystem utviklet av myndighetene i USA for forhåndsgodkjenning av reisende før de tillates å reise med fly eller båt til USA. Fra 12. januar 2009 må alle personer godkjennes gjennom ESTA Travel Authorization for å tillates innreise inn i USA.

Kun Statsborgere fra medlemsland kan søke om ESTA, det er per dags dato 40 godkjente medlemsland i Visa Waiver Programmet:

Oversikt over land som er med i Visa Waiver Programmet

 • Andorra
 • Australia
 • Belgia
 • Brunei
 • Chile
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Island
 • Irland
 • Italia
 • Japan
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Nederland
 • New Zealand
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sør Korea
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Sveits
 • Taiwan
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Østerrike
 • Ungarn

Hvem Må Søke om ESTA?

Alle reisende inn i USA (med fly eller via sjøveien) er pålagt under Visa Waiver-programmet å ha gyldig ESTA reisetillatelse. Formålet med ESTA er å hjelpe US Department of Homeland Security å forhåndsgodkjenne alle Visa Waiver-reisende før de forlater sine respektive land. Reisende som skal til USA anbefales å søke om reisetillatelse minst 72 timer før avreise. Vi anbefaler deg altid å søke om ESTA før du bestiller din reise.

Hva er Visa Waiver Programet?

Visa Waiver Program er et program gjennom  myndighetene i USA som gjør det mulig for borgere av de 40 Visa Waiver-landene å komme inn i USA for turisme eller forretningsformål i inntil 90 dager uten å behøve visum. Fordelen med innreise til USA under Visa Waiver-programmet er at du kan reise til USA på kort varsel uten å skaffe visum på forhånd.

Viktig informasjon om ESTA:

 • ESTA er gyldig i 24 måneder fra datoen for godkjenning (eller til passet ditt utløper – hvis passet utløper innen de neste 24 måneder);
 • ESTA er et visum med mulighet for flere innreiser der hvert opphold ikke kan overstige 90 dager. 
 • ESTA’s 90-dagers maksgrense starter ikke telles før du ankommer i USA;
 • Innehaveren av en ESTA har rett til å foreta turisme og visse forretningsaktiviteter som å utforske jobbmuligheter, ta kontakt med forretningsforbindelser, reise i forbindelse med vitenskapelige, pedagogiske, faglige eller firma-konvensjoner eller konferanser; og
 • Innehaveren av en ESTA er ikke tillatt å engasjere seg i noe arbeid, studier eller opplæring.

Vær oppmerksom på at du ikke vil få tillatelse til å reise inn i USA på en ESTA hvis du har blitt dømt for visse kriminelle handlinger. Sjek med ditt lokale amerikanske konsulat før du søker ESTA-visum. 

Garanterer en reisetillatelse innreise til USA?

Hvis elektronisk reisetillatelse godkjennes, bekrefter denne godkjenningen at du er kvalifisert til å reise til USA under Visa Waiver Program, men garanterer ikke at du får innreise til USA. Ved ankomst til USA vil du bli inspisert av grensekontrollen der du ankommer, som kan bestemme at du ikke er godkjent for innreise under Visa Waiver-Programmet eller av andre årsaker, etter amerikansk lov.

Er ESTA det samme som et visum?

Nei, et godkjent ESTA er ikke et visum. Det oppfyller ikke de juridiske eller forskriftsmessige krav for å tjenestegjøre i stedet for en amerikansk visum når visum er nødvendig i henhold til amerikansk lov. Personer som har gyldig visum vil fortsatt være i stand til å reise til USA med samme formål som dem som ble lagt til grunn da visumet ble utstedt. Personer som reiser med gyldige visum trenger ikke å søke om ESTA.

Hvor lenge er ESTA reisetillatelsen gyldig?

Med mindre den blir opphevet vil reisetillatelsen gjelde i to år fra dato for godkjenning, eller til passet utløper, avhengig av hva som inntreffer først.

Må statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver Program måtte skaffe ESTA hvis de bare er på gjennomreise i USA på vei til et annet land?

Kvalifiserte statsborgere eller borgere av land som deltar i Visa Waiver Program må enten ha ESTA eller transittvisum for USA. Hvis en reisende kun har som formål å reise gjennom USA på vei til et annet land, må den eller de reisende skrive «In Transit» når det søkes på ESTA, og hans eller hennes endelige destinasjon skrives inn i adressefeltet Adresse For Oppholdet i USA.

Hva koster esta søknad?

Esta søknad koster 21 USD, når du søker om ESTA søknad via oss tar vi et gebyr på 95 USD inludert amerikanske myndigheter sitt gebyr. Vi vil da kontrollere din ESTA søknad for eventuelle feil, slik at du ikke risikerer at din ESTA søknad blir avvist.

Offisiell esta søknad

Din ESTA søknad blir automatisk registrert på den offisielle esta siden når du din register din esta søknad hos oss.
Vi har lang erfaring med offiselle esta søknader til usa og vil gjøre det enklest mulig for deg å registere din søkand.