Visum usa

Innholdsfortegnelse

Informasjom om Visum USA

På generell basis må en statsborger fra et fremmed land som ønsker innreise til USA først skaffe seg et visum, enten et visum for midlertidig opphold, eller et immigrasjonsvisum for permanent opphold. Borgere fra kvalifiserte land kan besøke USA uten visum under Visa Waiver-programmet (ESTA). Alle reisende som ankommer USA under Visa Waiver-programmet må få tillatelse gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA)-systemet før avreise.

Hvis du ikke oppfyller kravene for å benytte Visa Waiver-programmet, eller reiser for å studere, jobbe, delta i et utvekslingsprogram, eller for noe annet formål som ikke faller under et B-visum, trenger du et visum.

Et visum garanterer ikke innreise til USA. Et visum viser bare at et amerikansk konsulat har fastslått at du er kvalifisert til å søke om innreise til USA for et bestemt formål.

Ulike typer visum til USA

ESTA

Informasjon om ESTA visum til USA

Med en godkjent ESTA søknad kan man oppholde seg i USA uten å søke om visum i opptil 90 dager for forretnings- eller turistreiser.

En godkjent søknad kan også brukes dersom man kun skal mellomlande eller bytte fly i USA. 

For å kunne søke om ESTA må man ha statsborgerskap i utvalgte land:

 • Andorra
 • Australia
 • Belgia
 • Brunei
 • Chile
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Island
 • Irland
 • Italia
 • Japan
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Nederland
 • New Zealand
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sør Korea
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Sveits
 • Taiwan
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Østerrike
 • Ungarn

Søknadsprosedyre for ESTA visum til USA

Man registrerer sin ESTA søknad elektronisk og søknaden er normalt ferdig behandlet innen 72 timer. 

Hvordan søke om ESTA?

 1. Fullfør søknadsskjema for ESTA elektronisk her
 2. Du vil innen 72 timer motta en sms/e-post med svar på om din søknad ble godkjent eller ikke

Forretningsvisum-/ turistvisum

Informasjon om forretngsvisum / turistvisum til USA

B-1/B-2-besøksvisum er for personer som reiser til USA på kortere besøk for forretninger (B-1), for fornøyelser eller for legebehandling (B-2).

Generelt er B-1-visum for reisende som skal besøke forretningsforbindelser, delta på vitenskapelige, utdannings-, profesjonelle eller forretningsmessige konferanser, gjøre opp et bo eller forhandle om kontrakter. B-2 visum er for fritidsreiser, inkludert turisme, besøk til venner eller slektninger, eller medisinsk behandling.

Aktiviteter relatert til en brorskapsorganisasjon, sosial eller frivillighetsbasert type, faller også under B-2. Ofte blir B-1- og B-2-visum kombinert og utstedt som ett visum: B-1/B-2.

Søknadsprosedyre for forretningsvisum / turistvisum

For å søke om forretnings-/turistvisum, må du sende inn følgende dokumentasjon:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til nettsiden for DS-160 for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med en gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5×5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om den påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det være en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om forretningsvisum / turistvisum

 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Arbeidsvisum

Informasjon om arbeidsvisum til USA

Hvis du ønsker å jobbe midlertidig i USA under et ikke-immigrasjonsvisum, trenger du et spesifikt visum basert på typen arbeid du skal utføre i følge amerikanske immigrasjonslover.

De fleste midlertidige arbeidsvisa krever at din forestående arbeidsgiver eller agent sender inn en søknad som må godkjennes av U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) i USA før du kan søke om arbeidsvisum.

 

Søknadsprosedyre for arbeidsvisum til USA

Hvis du søker om et H-, L-, O-, P-, Q- eller R-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass som er gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (se liste over landsspesifikke avtaler unntatt denne regelen). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5×5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$190 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om hvordan man betaler denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det være en ytterligere visumgjensidighets-avgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of State nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Hvis du er L-1-søker på en «Blanket» søknad, må du betale en Fraud Prevention and Detection-avgift (mer informasjon om denne avgiften finnes her).
 • Kvitteringsnummer som står på godkjent I-797-skjema – Notice of Action. Papir kopier av I-797 er ikke påkrevd på intervjuet.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om arbeidsvisum

 
 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Studentvisum

Informasjon om Studentvisum til USA

USA ønsker utenlandske borgere som kommer til USA for å studere velkomne. Før en student kan søke om visum, må alle studenter bli tatt opp og godkjennes av skolen eller programmet deres. Når studenten er blitt akseptert, vil lærestedet gi søkeren dokumentasjonen som kreves for å søke om visum.

Søknadsprosedyre for Studentvisum til USA

For å søke om et F- eller M-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato på minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett bilde på 5×5 cm som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om å betale denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det være en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Et godkjent I-20-skjema utstedt fra din amerikanske skole eller ditt program.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om Studentvisum

 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Visum for utvekslingsbesøk

Informasjon om visum for utvekslingsbesøk til USA

USA ønsker utenlandske borgere som kommer til USA for å delta i utvekslingsprogrammer velkommen. Før en søker om visum, må alle utvekslingsbesøk godkjennes av en autorisert programsponsor. Når man har blitt akseptert vil lærestedet eller programsponsoren gi søkeren den påkrevde dokumentasjonen som skal sendes inn med visumsøknaden.

J-visum-programmet er utformet for å fremme utvekslingen av personer, kunnskap og kompetanse innen feltene utdanning, kunst og naturvitenskap. Deltakere innbefatter studenter på alle akademiske nivåer; lærlinger som får opplæring på arbeidsplassen, firmaer, institusjoner og byråer; lærere i grunnskoler, videregående skoler og spesialskoler; professorer som kommer for å undervise eller forske ved institusjoner for høyere læring; forskningsstipendiater; profesjonelle lærlinger i medisinske og tilhørende felt; og internasjonale besøkende som kommer for reise, observere, konsultere, forske, drive opplæring, deling eller demonstrering av spesialkunnskap eller -kompetanse, eller deltakelse i organiserte humanistiske-programmer.

Søknadsprosedyre for visum for utvekslingsbesøk til USA

For å søke om J-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med en gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5×5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om den påkrevde bildeformatet.
 • Du må vise kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta, med mindre J-programmet er sponset av den amerikanske regjeringen (med en programkode som begynner med en «G»). Denne nettsiden har mer informasjon om å betale denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det kreves en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Et godkjent DS-2019 fra ditt amerikanske program.
 • Med mindre J-programmet ditt er sponset av myndighetene i USA (med en programkode som begynner med «G»), så må du betale SEVIS avgiften. SEVIS-nettside har mer informasjon.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om visum for utvekslingsbesøk?

 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Transittvisum / skipsmannskapsvisum

Informasjon om transittvisum (C-visum) til USA

En statsborger fra et annet land som reiser gjennom USA på vei til en utenlandsk destinasjon må ha et gyldig transittvisum. Unntak fra dette kravet omfatter de reisende som er kvalifisert til transitt i USA uten visum under Visa Waiver-programmet (ESTA) eller reisende som er borgere av et land som har en avtale med USA tillater sine borgere å reise til USA uten visum.

Dersom du ønsker å reise for andre formål enn transitt gjennom USA, f.eks. besøke venner eller dra på sightseeing, må søkeren være kvalifisert for og anskaffe visumtypen som kreves for dette formålet, f.eks. et B-2-visum.

Informasjon om Mannskapvisum (D-visum) (C-visum) til USA

Hvis du skal være mannskap ombord et fartøy eller fly som skal til eller er i USA, må du ha et mannskapsvisum. Medlemmer av mannskapet som skal reise gjennom USA eller dets farvann bruker generelt en kombinasjon av transitt-/mannskapsvisum (C-1/D). I noen tilfeller kan man imidlertid bare trenge D-visum.

Medlemmer av mannskap som jobber ombord på et fartøy som er eller skal til den ytre kontinentalsokkelen kan i noen tilfeller kvalifisere for B-1/OCS-visum.

Mannskap som skal reise inn til USA på fritiden mellom flyreiser eller båtreiser skal også anskaffe et B-1/B-2-visum for bruk under disse feriedagene. Søkere som samtidig søker om både et C-1/D- og B-1/B-2-visum betaler kun en visumavgift.

Hvis du er ansatt som mannskap eller som en service ingeniør skal du ikke søke om B1/B2, men om et C1/D. Vennligst gå tilbake og endre visumkategorien til C1/D og bestill timen din som en C1/D visum søker. B1/B2 (eventuelt B1-OCS) vil bli lagt til når du har visumintervjuet ditt ved ambassaden.

Søknadsprosedyre for transittvisum / Mannskapvisum til USA

For å søke om et transitt- eller mannskapsmedlemsvisum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160- skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5×5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det gjenstå en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Hvis gjeldende, en sjømannsbok som er gyldig utover utløpsdatoen for din ansettelseskontrakt og alle tidligere sjømannsbøker. Mannskap må sende inn en offisiell tapsrapport hvis de ikke er i stand til å sende inn sjømannsboken.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om transittvisum / Mannskapvisum?

 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Religionsarbeidervisum

Informasjon om Religionsarbeidervisum til USA

En statsborger fra et annet land som reiser gjennom USA på vei til en utenlandsk destinasjon må ha et gyldig transittvisum. Unntak fra dette kravet omfatter de reisende som er kvalifisert til transitt i USA uten visum under Visa Waiver-programmet (ESTA) eller reisende som er borgere av et land som har en avtale med USA tillater sine borgere å reise til USA uten visum.

Dersom du ønsker å reise for andre formål enn transitt gjennom USA, f.eks. besøke venner eller dra på sightseeing, må søkeren være kvalifisert for og anskaffe visumtypen som kreves for dette formålet, f.eks. et B-2-visum.

Søknadsprosedyre for Religionsarbeidervisum til USA

Hvis du søker om et religionsarbeidervisum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160- skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5×5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det gjenstå en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Kvitteringsnummeret trykt på ditt godkjente I-797 – Notice of Action-skjema.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om Religionsarbeidervisum?

 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Visum for au pair/hushjelp/barnepass

Informasjon om Visum for au pair/hushjelp/barnepass til USA

Personlig hjelp i hjemmet eller husassistenter som skal bli med eller reiser etter en arbeidsgiver til USA kan være kvalifiserte for B-1-visa. Denne kategorien av huspersonale inkluderer, men er ikke begrenset til, kokker, hovmestere, sjåfører, stuepiker, kammertjenere, tjenere, barnepiker, gartnere og betalte ledsagere.

De som skal bli med eller reiser etter en utenlandsk diplomat eller embedsmann kan være kvalifisert for et A-3- eller G-5-visum, avhengig av deres arbeidsgivers visumstatus.

Søknadsprosedyre for Visum for au pair/hushjelp/barnepass til USA

For å søke om B-1-, A-3- eller G-5-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160- skjemaet.
 • Et pass som er gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5×5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • Kun for B-1 søkere: En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det gjenstå en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • En kopi av din arbeidsgivers visum eller annen metode de vil bruke for å komme inn til USA (deres pass fra et Visa Waiver Program-land eller amerikansk pass)
 • En ansattelseskontrakt, signert av både deg og din arbeidsgiver, som møter alle kravene oppført over
 • Kun for A-3- og G-5-søkere: En Note Verbale som bekrefter hovedpersonens ansettelsesstatus, avreisedato, reisens formål og lengden på oppholdet i USA. Note Verbale bør liste navnet på den ansatte og nevne arbeidsgiverens tittel eller offisielle status. Den bør også spesifisere avreisedatoen og reisens formål og lengden på oppholdet i USA. A-3- og G-5-søkere trenger ikke betale søknadsavgifter.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om Visum for au pair/hushjelp/barnepass ?

 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Journalist- og mediavisum

Informasjon om Journalist- og mediavisum til USA

Media- (I-) visum er et visum for representanter fra utenlandsk media som reiser til USA midlertidig for å utøve yrket sitt mens de har sitt hovedkontor i et annet land. Noen prosedyrer og avgifter under immigrasjonsloven har med politikk til den reisendes bostedsland å gjøre, der USA på sin side følger en lignende praksis, som vi kaller «Reciprocity». I prosedyrer for å levere mediavisum til utenlandske mediarepresentanter for et særskilt land vurderes hvorvidt visumsøkerens egen regjering gir lignende privilegier, eller gir motsvarende tilbake til media-/presserepresentanter fra USA.

Søknadsprosedyre for Journalist- og mediavisum til USA

For å søke om et I-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5×5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, er det mulig det kreves en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Ansettelsesbevis:
  • Journalist: Et brev fra din arbeidsgiver som viser ditt navn, stillingen din i selskapet, og formålet og lengden for ditt opphold i USA.
  • Freelancejournalist under kontrakt med en mediaorganisasjon: En kopi av kontrakten med mediaorganisasjonen som viser ditt navn, stillingen din i selskapet, kontraktens varighet, og formålet og lengden for ditt opphold i USA.
  • Filmmannskap: Et brev fra din arbeidsgiver som viser ditt navn, stillingen din i selskapet, tittelen og en kort beskrivelse av programmet som filmes, og formålet og lengden for ditt opphold i USA.
  • Uavhengig produksjonsselskap under kontrakt med mediaorganisasjon: Et brev fra organisasjonen som bestiller arbeidet med ditt navn, tittel og en kort beskrivelse av programmet som filmes, kontraktens varighet og tidsperioden som er nødvendig for å filme i USA.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke om Journalist- og mediavisum?

 1. Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).
 2. Betal visasøknadsavgiften.
 3. Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:
 4. Passnummeret ditt
 5. CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 6. Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
 7. Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.